• Scandic Crown, Göteborg
 • 8200 kr
 • 6 timmar

Nya sexualbrottslagstiftningens regler och praxis

Max 25 deltagare!

Den 1 juli 2018 skedde förändringar i sexualbrottslagstiftningen. Det har nu börjat komma allt fler domar där den nya lagstiftningen tillämpats.

Få överblick, kontroll och kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen och den nya praxis som växer fram.

Advokat Bengt Ivarsson, expert i Sexualbrottskommittén, går igenom förändringarna och vad de innebär för såväl försvararens som målsägandebiträdets uppdrag. Med sin gedigna erfarenhet som försvarare och målsägandebiträde är Bengt väl förtrogen med problematiken.

Utbildningen bygger på ett aktivt utbyte och diskussion mellan kursledare och deltagare om konsekvenserna av den nya sexualbrottslagstiftningen och ny praxis.

Kursen fick genomgående högsta betyg av deltagarna såväl på kurstillfällena under våren som hösten 2018.

Lagändringarna som trädde ikraft den 1 juli 2018 innebär att

 • Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det krävs inte att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat målsägandens särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för våldtäkt.
 • Ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott införs.
 • Vid bedömningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet och råhet.
 • Det straffrättsliga skyddet för barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen ifråga om barnets ålder.

Kurstillfälle i Stockholm den 13 juni, klicka här >>

 

Tider och innehåll

09.30–16.30 med en timmes lunch

Under dagen kommer bl.a. nedanstående frågor diskuteras och bli besvarade. Aktuella rättsfall tas upp och diskuteras i samband med frågorna.

 • Vad innebär kravet på frivillighet?
 • Hur ska frivilligheten komma till uttryck?
 • Räcker det att uttrycka frivillighet i början av den sexuella aktiviteten?
 • Kan frivilligheten återkallas och hur går det till?
 • När är det ett fullbordat brott?
 • Finns det några situationer där en uttryckt frivillighet inte är giltig?
 • Innebär förslaget en omvänd bevisbörda, en förklaringsbörda eller något annat?
 • Kommer frågorna till målsägande och tilltalad bli fler eller färre?
 • Förändras rollen som målsägandebiträde på något sätt av den nya lagstiftningen?
 • Vad innebär de föreslagna oaktsamhetsbrotten?
 • Vad gäller beträffande sexualbrott som sker på distans, t ex på internet?
 • Vilka ändringar blir det beträffande sexualbrott mot barn?

Kursledare

Advokat Bengt Ivarsson

Bengt Ivarsson är sedan 1994 verksam som advokat vid Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping. Han var expert i Sexualbrottskommittén och har varit expert i ett flertal andra statliga utredningar avseende bl.a. psykiatrisk tvångsvård, narkotikabrott, angrepp på blåljuspersonal. Bengt uppträder såväl som försvarare, målsägandebiträde som särskild företrädare i brottmål. Han har undervisat på olika kurser för bl.a. Advokatsamfundet, Domstolsakademin och Limhamnsgruppen. Bengt Ivarsson var 2013-2017 ordförande för Sveriges advokatsamfund.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.