• Ystad Saltsjöbad, Ystad
 • 14 500 kr
 • 12 timmar

LVU – grundkurs med fokus på den praktiska hanteringen

Hur hanterar du LVU-mål optimalt? Under två dagar får du lära dig arbetsgången i ett typiskt LVU-mål.

Advokaterna UllaBella af Klercker och Anna Björklund går igenom aktuell lagstiftning och praxis men lägger tyngdpunkten på de praktiska frågor som uppkommer under handläggningen av ärendet.

Ett LVU-uppdrag ställer stora krav på dig som ombud. Hur tar du till vara din klients rättigheter före, under och efter den rättsliga processen? Ofta ställs man inför svåra ställningstaganden vid handläggningen av omedelbara omhändertaganden och under ansökan om vård. När är det brister i omsorgen? Vilka krav kan du till exempel ställa på utredningen från socialnämnden? När och hur upphör vården? Hur hanterar du frågan om barnets rätt att komma till tals?

Detta och mycket mer kommer våra kursledare att gå igenom och diskutera. De ger dig också vägledning, tips och råd om hur du hanterar målen utifrån vilken part du företräder.

Kursen vänder sig främst till jurister som nyligen börjat eller ska börja arbeta med LVU-mål.

MERITERANDE KURS

Kurstillfälle den 5 mars 2019, klicka här!

Tider och innehåll

Dag 1: 09:30–16:30 med lunch 12:03–13:30

Dag 2: 09:00–16:00 med lunch 12:00–13:00

Ur programmet:

 • Aktuell lagstiftning och praxis
 • Grunderna för ett omhändertagande
 • Offentliga biträdets olika roller
 • Tvångsvård eller frivillighet
 • Praktiska råd kring omedelbart omhändertagande
 • Objektivitetsprincipen
 • Utredningstiden och ansökan om vård
 • Nämndsammanträdet
 • Skriftlig och muntlig bevisning
 • Processen i rättegången
 • Överklagande

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Boende på kurshotellet

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet. Se olika alternativ nedan under Allmän info.

Kursledare

Advokat UllaBella af Klercker

UllaBella af Klercker är advokat och delägare i Advokaterna af Klercker & Oehme. Hon har bedrivit advokatverksamhet sedan 1998 och är verksam främst i Stockholm. UllaBella har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål. Hon anlitas regelbundet för föreläsningar av Advokatsamfundet, Domstolsverket och Limhamnsgruppen.

Advokat Anna Björklund

Anna Björklund på advokatbyrån Sju Advokater i Stockholm är erfaren advokat inom företrädesvis brottmål och socialrätt. Hon föreläser regelbundet för Advokatsamfundet inom straffrätt och Limhamnsgruppen inom brottmål och socialrätt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Övernattning samt middag tisdag kväll

Vi erbjuder gemensam trerättersmiddag (exkl. dryck) under tisdagskvällen vilket ingår i övernattningspaketet, liksom tillgång till spaavdelningen.

Pris för en övernattning 27-28 nov, kvällsmiddag och tillgång till spaavdelningen kostar 1.795 kr exkl moms.

Önskar man övernattning dagen före kursstart, 26/11, tillkommer en logikostnad på 1.395 kr exkl moms.

Önskar man inte övernatta på kurshotellet men ändå vill deltaga på middagen tisdagkväll tillkommer en kostnad för middagen på 450 kr exkl. moms.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.