• Hotel Skeppsholmen, Stockholm
 • 14 500 kr
 • 12 timmar

LVU – grundkurs med fokus på den praktiska handläggningen

Hur hanterar du LVU-mål på bästa sätt? Under två dagar får du lära dig arbetsgången i ett typiskt LVU-mål.

Advokaterna UllaBella af Klercker och Anna Björklund går igenom aktuell lagstiftning och praxis men lägger tyngdpunkten på de praktiska frågor som uppkommer under handläggningen av ärendet.

Ett LVU-uppdrag ställer stora krav på dig som ombud. Hur tar du till vara din klients rättigheter före, under och efter den rättsliga processen? Ofta ställs man inför svåra ställningstaganden vid handläggningen av omedelbara omhändertaganden och under ansökan om vård. När är det brister i omsorgen? Vilka krav kan du till exempel ställa på utredningen från socialnämnden? När och hur upphör vården? Hur hanterar du frågan om barnets rätt att komma till tals?

Detta och mycket mer kommer våra kursledare att gå igenom och diskutera. De ger dig också vägledning, tips och råd om hur du hanterar målen utifrån vilken part du företräder.

Kursen vänder sig främst till jurister som nyligen börjat eller ska börja arbeta med LVU-mål.

MERITERANDE KURS

 

Våra två kursdagar tillbringar vi på det trevliga Hotel Skeppsholmen, http://www.hotelskeppsholmen.se/

 

 

Tider och innehåll

Dag 1: 10:00–17:00 med lunch 12:30–13:30

Dag 2: 09:00–16:00 med lunch 12:00–13:00

Ur programmet:

 • Aktuell lagstiftning och praxis
 • Grunderna för ett omhändertagande
 • Offentliga biträdets olika roller
 • Tvångsvård eller frivillighet
 • Praktiska råd kring omedelbart omhändertagande
 • Objektivitetsprincipen
 • Utredningstiden och ansökan om vård
 • Nämndsammanträdet
 • Skriftlig och muntlig bevisning
 • Processen i rättegången
 • Överklagande

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Kursledare

Advokat UllaBella af Klercker

UllaBella af Klercker är advokat och delägare i Advokaterna af Klercker & Oehme. Hon har bedrivit advokatverksamhet sedan 1998 och är verksam främst i Stockholm. UllaBella har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål. Hon anlitas regelbundet för föreläsningar av Advokatsamfundet, Domstolsverket och Limhamnsgruppen.

Advokat Anna Björklund

Anna Björklund på advokatbyrån Sju Advokater i Stockholm är erfaren advokat inom företrädesvis brottmål och socialrätt. Hon föreläser regelbundet för Advokatsamfundet inom straffrätt och Limhamnsgruppen inom brottmål och socialrätt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.