• Grand Central by Scandic, Stockholm
 • 8 000 kr
 • 6 timmar

Lokalhyresavtalet – praktiska problem och lösningar

Kursen ger dig en övergripande introduktion men framförallt en fördjupning i de riktigt viktiga och svåra frågorna inom den kommersiella hyresrätten, där det enligt advokat Dennis Dicksens erfarenhet ofta uppkommer problemsituationer.

Dennis Dicksen beskriver och förklarar de praktiska problemen och deras konsekvenser, och ger dig sedan förslag  på vinnande lösningar i samband med granskning och utformning av lokalhyresavtal, som t.ex. hyra, lokalens skick, sanktionsmedel och uppsägningsfrågor.

Ett flertal exempel på i praktiken förekommande avtalsklausuler gås igenom och analyseras så att du efter kursen behärskar avtalssituationen.

Lokalhyresrätten är ett komplicerat ämne där det gäller att balansera rätt i gränslandet mellan kommersiella avtalsmässiga frågor och tvingande lagstiftning. Kursen riktar sig till samtliga som kommer i kontakt med lokalhyresrätt och lokalhyresavtal.

Kursmaterialet består bl.a. av Bengt Asks publikation Hyresmanual till vilken Dennis Dicksen fr.o.m. 2013 är medförfattare. Hyresmanualen utkom i en 8:e upplaga i oktober 2016.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

 • Grundläggande avtalsfrågor
 • Standardblanketter eller individuella avtal
 • Olika avtal för olika hyresgäster; butik, restaurang, kontor etc.
 • Att tänka på vid avtalsskrivning, bl.a. inflyttningspunkt, avtalstid, ändamål med användningen, option på tillkommande eller minskad yta samt bankgaranti eller annan säkerhet
 • Hyra och hyresprövning
 • Lokalens skick vid tillträde, under hyrestiden och vid avflyttning
 • Investeringar i lokalen
 • Hinder och men
 • Hyresgästens sanktionsmedel, bl.a. deposition av hyra
 • Överlåtelse och andrahandsuthyrning
 • Uppsägning
 • Process i hyresnämnd och domstol

Förbehåll för ändringar i programmet.

Kursledare

Advokat Dennis Dicksen

Dennis Dicksen har mer än 15 års erfarenhet från advokatbyrå med huvudsaklig inriktning mot fastighets- och hyresrättsliga frågor. Han ansvarar för Advokatfirman Lindahls fastighetsgrupp i Örebro och biträder regelbundet klienter, främst på hyresvärdssidan, i allehanda hyresrättsliga frågor. Dennis är sedan 2013 medförfattare till Bengt Asks publikation Hyresmanual.

Målgrupper

Kursen vänder sig främst till advokater, biträdande jurister, fastighets- och bolagsjurister, kommunjurister och andra jurister som arbetar med hyresrättsliga frågor.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.