• Scandic Anglais, Stockholm
 • 8 100 kr
 • 7 timmar

KonkursArbetsrätt

Få en aktuell och uppdaterad överblick över det spretiga regelsystemet för konkursarbetsrättsområdet.

Advokat Erik Danhard förmedlar praktiskt relevanta svar på de vanligaste frågeställningarna och tillämpningsproblemen så att du blir säkrare på hanteringen.

Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna själva ska ventilera tillämpningsfrågor och deras lösningar. Ett önskemål är således att deltagarna själva ställer frågor, både skriftligen före och sedan muntligen under kursen.

Med anledning av förändringen av förmånsrättsreglerna 2004 och återställningen 2009 blev det både viktigare och svårare att hantera de arbetsrättsliga frågorna i en konkurs. Samtidigt har det blivit tydligt hur EG-direktivet om lönegaranti på ett självständigt sätt avgör i vilka fall en arbetstagare ska ha rätt till lönegaranti. Till området hör vidare bl.a. reglerna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion, som visat sig innehålla ett stort antal tillämpningsproblem.

Kursen vänder sig främst till konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid Tillsynsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor.

 

Tider och innehåll

09.00–17.00 med lunch 12.30–13.30

 • Ny lagstiftning – inom och utom det insolvensrättsliga området
 • Avgjorda och förekommande tvister i domstol
 • Lönegarantiregler i nytt ljus – lönegarantidirektivet
 • Särskilt om betalning av lön under fortsatt drift – konkursbolön
 • Praktiska frågor vid lönegarantihandläggningen
 • Avräkningsfrågor
 • Omprövning vid konkursbolön
 • Arbetstagares valrätt och rätt att begära omprövning
 • Lönegaranti vid företagsrekonstruktion – särskilda frågor.

kkar-sm[1]Kursmaterialet omfattar förutom kurspärmen även den senaste (femte) upplagan av boken Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, vilken innehåller en omfattande redovisning av rättsfall som visar hur konkurs- och arbetsrättsregler samspelar och har tillämpats i praktiken. Boken ges ut av Jure.

I materialet till detta kurstillfälle ingår ett supplement till ovan nämnda bok.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Lärare

Advokat Erik Danhard

Erik Danhard är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Hans huvudinriktning är domstolsprocesser och tvistelösning inom främst arbetsrättens område. Han är författare till boken Konkursarbetsrätt samt har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om lönegarantiförsäkring.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.