• Scandic Anglais, Stockholm
  • 8 200 kr
  • 7 timmar

KonkursArbetsrätt – med nya upplagan av boken

Få en aktuell och uppdaterad överblick över det
spretiga regelsystemet för konkursarbetsrätt.

Kursen utgår från den alldeles nya upplagan av boken KonkursArbetsrätt, standardverket för alla som jobbar inom området. Efter kursen kommer du att röra dig säkrare i hanteringen av konkursarbetsrättsliga och hanteringsmässiga problemområden.

Med anledning av förändringen av förmånsrättsreglerna 2004 och återställningen 2009 blev det både viktigare och svårare att hantera de arbetsrättsliga frågorna i en konkurs. Samtidigt har det blivit tydligt hur EU-direktivet om lönegaranti på ett självständigt sätt avgör i vilka fall en arbetstagare ska ha rätt till lönegaranti. Till området hör vidare bl.a. reglerna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion, som visat sig innehålla ett stort antal tillämpningsproblem.

Advokat Erik Danhard förmedlar praktiskt relevanta svar på de vanligaste frågeställningarna och tillämpningsproblemen. Utgångspunkten för kursen är det som är nytillkommet sedan den tidigare upplagan av KonkursArbetsrätt (2013).

Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna själva ska ventilera tillämpningsfrågor och deras lösningar. Ett önskemål är således att deltagarna själva ställer frågor, både skriftligen före och sedan muntligen under kursen.

Kursen vänder sig främst till konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid Tillsynsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor.

 

Tider och innehåll

09.00–17.00 med lunch 12.30–13.30

  • Ny lagstiftning – inom och utom det insolvensrättsliga området
  • Förpaketering av konkurser – risker och alternativ
  • Avgjorda och förekommande tvister i domstol
  • Lönegarantiregler i nytt ljus – lönegarantidirektivet
  • Praktiska frågor vid lönegarantihandläggningen; särskilt gällande lönegarantiregressen
  • Lönegaranti vid företagsrekonstruktion – särskilda frågor
  • Superförmånsrätt i en efterföljande konkurs.

Kursmaterialet omfattar förutom kurspärmen även den senaste (sjätte) upplagan av boken Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, vilken innehåller en omfattande redovisning av rättsfall som visar hur konkurs- och arbetsrättsregler samspelar och har tillämpats i praktiken. Boken ges ut av Jure.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Lärare

Advokat Erik Danhard

Erik Danhard är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Hans huvudinriktning är domstolsprocesser och tvistelösning inom främst arbetsrättens område. Han är författare till boken Konkursarbetsrätt samt har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om lönegarantiförsäkring.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.