• Scandic Anglais, Stockholm
  • 8 500 kr
  • 6 timmar

Internationell äktenskapsrätt (Ny kurs)

Få en djupare och bredare inblick i den internationella äktenskapsrätten.

Advokat Ulf Bergquist och jurist Anna Fayad ger dig en mer detaljerad bild och analys av den internationella äktenskapsrätten. De kontroversiella frågorna om barnäktenskap och månggifte kommer att beröras. Utgångspunkten för kursen är deras lagkommentar från 2017.

Den internationella äktenskapsrätten kan i många fall vara komplicerad, i synnerhet då den svenska lagen i många delar är från år 1904. Lagen har reviderats ett antal gånger, inte minst vad gäller frågan om erkännande av utländska äktenskap som ingåtts med minderåriga, under tvång eller genom fullmakt. Eftersom den internationella äktenskapsrätten kan se olika ut i olika länder är det av betydelse att förstå hur den ska tillämpas i Sverige.

  • Kan till exempel en flykting gifta om sig i Sverige om denne misstänker att maken har avlidit i kriget men saknar dödsbevis?
  • Hur förhåller sig den svenska lagen till ena makens vilja att skilja sig när den andra maken vägrar medverka?
  • I de fall samkönat äktenskap inte kan ingås i utlandet, kan då personer som varken är svenska medborgare eller har svenskt hemvist, ingå ett samkönat äktenskap i Sverige?
  • Ska barnäktenskap ingångna utomlands vägras erkännande i Sverige? Ny lagstiftning kan vara på plats redan den 1 januari 2019. Skaffa dig överblick innan dess.
  • Ska ett i utlandet ingånget månggifte inte erkännas i Sverige? Frågan kommer att behandlas i en nytillsatt statlig utredning.

Advokat Ulf Bergquist har varit expert i utredningen om barnäktenskap och är expert i utredningen om månggifte.

Ulf Bergquist och Anna Fayad har författat en ny lagkommentar i ämnet med titeln ”Internationell äktenskapsrätt – en kommentar”. Lagkommentaren kommer att ingå som del av kursmaterialet.

 

Tider

09.30-16.30 med lunch 12.30-13.30

Lärare

Jurist Anna Fayad

Anna Fayad är jurist på utlandsenheten på Familjens jurist i Stockholm. Hon arbetar huvudsakligen med internationella familjerättsfrågor.  Anna har tillsammans med advokat Ulf Bergquist utgivit en lagkommentar inom internationell äktenskapsrätt.

Advokat Ulf Bergquist

Ulf Bergquist är senior partner i Bergquist & Partners Advokatbyrå och arbetar huvudsakligen med internationella familjerättsfrågor. Han har varit medförfattare till flera svenska och internationella lagkommentarer inom internationell privaträtt. Ulf har även anlitats som expert av EU-kommissionen och varit föreläsare på flera internationella seminarier.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.