• Scandic Anglais, Stockholm
  • 8 500 kr
  • 6 timmar

Internationell äktenskapsrätt – månggifte och barnäktenskap m.m. (NY)

Få en djupare inblick i den internationella äktenskapsrätten och två av de kanske mest brännande frågorna, månggifte och barnäktenskap.

Advokat Ulf Berquist och jurist Anna Fayad ger dig en klarare och mer nyanserad förståelse gällande dessa två kontroversiella frågor och den övriga internationella äktenskapsrätten som behandlas i lagkommentaren från 2017.

Ska barnäktenskap ingångna utomlands vägras erkännande i Sverige?

Ska ett i utlandet ingånget månggifte anses vara uppenbart oförenligt med grunderna för vår rättsordning och därför inte erkännas i Sverige?

Enligt en utredning gjord av Migrationsverket registrerades under åren 2013-2015, 132 asylsökande barn som gifta. En utredning har tillsatts som ska undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Vad ska gälla angående de nästan 300 polygama äktenskap registrerade i Sverige?

Detta är exempel på några av de intressanta och svåra frågor som kommer att diskuteras och belysas under denna innehållsrika kursdag.

Advokat Ulf Bergquist är Advokatsamfundets expert i utredningen. Den 6 december 2017 ska ett delbetänkande om barnäktenskap inlämnas. Enligt direktiven ska barnäktenskap aldrig erkännas såvida någon av parterna är under 18 år när de kommer till Sverige.

Ulf Bergquist och Anna Fayad har författat en ny lagkommentar i ämnet med titeln ”Internationell äktenskapsrätt – en kommentar”. Lagkommentaren kommer att ingå som en del av kursmaterialet.

 

Tider

09.30-16.30 med lunch 12.30-13.30

 

Målgrupper

Kursen vänder sig främst till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella familjerättsliga frågor, som t.ex Skatteverket, Migrationsverket och socialförvaltningar.

Lärare

Jurist Anna Fayad

Anna Fayad är jurist på utlandsenheten på Familjens jurist i Stockholm. Hon arbetar huvudsakligen med internationella familjerättsfrågor.  Anna har tillsammans med advokat Ulf Bergquist utgivit en lagkommentar inom internationell äktenskapsrätt.

Advokat Ulf Bergquist

Ulf Bergquist är senior partner i Bergquist & Partners Advokatbyrå och arbetar huvudsakligen med internationella familjerättsfrågor. Han har varit medförfattare till flera svenska och internationella lagkommentarer inom internationell privaträtt. Ulf har även anlitats som expert av EU-kommissionen och varit föreläsare på flera internationella seminarier.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.