Förberedelse, förlikning och finansiering – rationell tvistemålshantering (NY)

Datum
Omfattning
7 timmar
Plats
Scandic Anglais, Stockholm
Kursavgift
8300 kr

Öka väsentligt dina möjligheter till framgång i tvistemålsprocessen genom bättre kännedom om vad rätten förväntar sig av dig som ombud.

Rätt fokus i förberedelsen, genomtänkt strategi, kunskap om rättsområdet under förlikningsförhandlingarna och koll på finansieringen/hur du tar och får betalt, lyfter dig och din verksamhet till en högre nivå.

Rådman, tidigare advokat i 25 år, Anders Samuelson, och rådman och skiljeman Martin Weyler, ger dig en komplett bild av vad du behöver göra och hur du bör agera.

 

Tider och innehåll

09.00–12:00, 13:00–17:00

Ur innehållet

  • Förberedelseprocessen ur ett domarperspektiv
  • Förlikningstankar ur ett domarperspektiv
  • Vad förväntar sig domaren avseende ombudets förmåga att förklara vad tvisten handlar om? Att som ombud vara påläst inom aktuellt rättsområde.
  • Inte låta domstolen sköta grunder m.m. å ena partens vägnar
  • Hur tänker rätten? Ombudet ska vara berett på att domstolen vill bli av med målet snarast möjligt. Ombudet måste vara påläst även  i frågor som inte direkt har med tvisten att göra, t.ex. annan näraliggande lagstiftning, parternas övriga affärsförhållanden, fortsatt ”co-existens” m.m.
  • Vad bör ombudet tänka på?
  • Konsten att ta och få betalt
  • De formella förutsättningarna för ersättning. Rättshjälpslagen, rättsskydd m.m. Instruktion om hur den perfekta räkningen ser ut. Omsorg om att beskriva nedlagt arbete och anspråk så att domstolen har möjlighet att pröva yrkandena. Vad tar du betalt för?

Kursledare

Rådman Anders Samuelson

Rådman i Solna tingsrätt sedan 2010 och tillträdande i Blekinge tingsrätt. Tidigare arbetat som advokat i 25 år.

Rådman Martin Weyler

Rådman i Stockholms och Solna tingsrätt sedan 2005, expert i entreprenadrätt, byggteknikkunnig, skiljeman.