EU:s nya bodelningsförordningar och svensk följdlagstiftning

Datum
Omfattning
6 timmar
Plats
Radisson Blu, Malmö
Kursavgift
8 900

Den 29 januari 2019 träder EU:s två nya bodelningsförordningar i kraft. En för makar och en för registrerade partners. Samma dag träder även svensk följdlagstiftning i kraft. Kursen kommer att ingående gå igenom båda EU-förordningarna såväl som den svenska följdlagstiftningen. Även de regler som gäller för länder som ej omfattas av EU-förordningarna kommer att behandlas.

De blir en intensiv och innehållsrik dag där våra kursledare kommer att gå igenom vilka förändringarna blir inom bodelningsområdet. Två av våra kursledare är direkt inblandade i arbetat med EU:s förordningar samt den svenska följdlagstiftningen. Advokat Ulf Bergquist var ledamot i expertgruppen som på uppdrag av EU-kommissionen utarbetat förslagen till bodelningsförordningarna. Han är medförfattare till den internationella lagkommentaren till förordningarna och även lagkommentaren till den svenska följdlagstiftningen. Advokat Lina Melén satt som expert i den statliga utredningen som utarbetat förslaget till den svenska följdlagstiftningen till bodelningsförordningarna. Hon är även medförfattare till lagkommentaren till den svenska följdlagstiftningen.

Den internationella lagkommentaren (engelska versionen) som lagkommentaren till den svenska följdlagstiftningen ingår som kursmaterial.

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Tider

09:30–16:30 med lunch 12:30–13:30

Kursledare

Advokat Ulf Bergquist

Ulf Bergquist är senior partner i Bergquist & Partners Advokatbyrå och arbetar huvudsakligen med internationella familjerättsfrågor. Han har varit medförfattare till flera svenska och internationella lagkommentarer inom internationell privaträtt. Ulf har även anlitats som expert av EU-kommissionen och varit föreläsare på flera internationella seminarier.

Advokat Lina Melén

Lina Melén är partner på Bergquist & Partners Advokatbyrå. Hon är specialiserad på internationell arvs- och bodelningsrätt.

Advokat Ulrika L. Hedström

Ulrika L. Hedström är partner på Bergquist & Partners Advokatbyrå. Hon är specialiserad på internationell arvs- och bodelningsrätt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.