• Clarion Collection Hotel Odin, Göteborg
  • 8 900 kr
  • 6 timmar

EU:s nya bodelningsförordningar och svensk följdlagstiftning

Den 29 januari 2019 träder EU:s två nya bodelningsförordningar i kraft. En för makar och en för registrerade partners. Samma dag träder även svensk följdlagstiftning i kraft.

Advokaterna Ulf Bergquist och Ulrika L Hedström går igenom de nya bodelningsförordningarna från grunden och vilka förändringar detta innebär från nuvarande lagstiftning. Även de regler som gäller för länder som inte omfattas av EU-förordningarna kommer att behandlas.

Advokat Ulf Bergquist är direkt inblandad i arbetet med EU:s förordningar samt den svenska följdlagstiftningen. Han var ledamot i expertgruppen som på uppdrag av EU-kommissionen utarbetat förslagen till bodelningsförordningarna. Han är medförfattare till den internationella lagkommentaren till förordningarna och även lagkommentaren till den svenska följdlagstiftningen. De nya bodelningsförordningarna innebär stora förändringar mot nuvarande LIMF. Som exempel kan nämnas att reglerna om när en svensk domstol är behörig att utse bodelningsförrättare ändras. Vidare att reglerna om tillämplig lag ändras helt liksom nya regler om erkännande och verkställighet av avgöranden från andra EU-länder. Detta är bara några exempel på vad våra lärare kommer att belysa och diskutera under kursdagen.

Lagkommentaren till den svenska följdlagstiftningen ingår som kursmaterial.

Kurstillfälle i Stockholm, 14 november, Scandic Anglais

 

Tider

09:30–16:30 med lunch 12:30–13:30

Kursledare

Advokat Ulf Bergquist

Ulf Bergquist är senior partner i Bergquist & Partners Advokatbyrå och arbetar huvudsakligen med internationella familjerättsfrågor. Han har varit medförfattare till flera svenska och internationella lagkommentarer inom internationell privaträtt. Ulf har även anlitats som expert av EU-kommissionen och varit föreläsare på flera internationella seminarier.

Advokat Ulrika L Hedström

Ulrika L Hedström är partner på Bergquist & Partners Advokatbyrå. Hon är specialiserad på internationell arvs- och bodelningsrätt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.