• Grand Central by Scandic, Stockholm
 • 8 300 kr
 • 6 timmar

Europakonventionen i tillämpning

Hur du som juridiskt ombud kan använda och åberopa Europakonventionen och andra fri- och rättighetsdokument i domstolsprocesser.

Också om de enskilda rättigheterna, tolkningsprinciperna och de rättsmedel som finns att tillgripa vid fri- och rättighetsöverträdelser och hur du uttömmer inhemska rättsmedel och klagar till Europadomstolen.

Advokat Sebastian Scheiman och advokat Jan Södergren leder kursdagen och förklarar hur du i domstolsprocesser tillämpar fri- och rättigheter i praktiken.

Tider och innehåll

09.30 – 16.30, med lunch 12.30 – 13.30

Det har under det senaste dryga decenniet blivit allt vanligare att ombud åberopar – och att domstolar beaktar – enskildas fri- och rättigheter i domstolsprocesser. Framförallt är det Europakonventionen som åberopas och tillämpas, men så även regeringsformen och Barnkonventionen. De svenska domstolarna har samtidigt genom sin praxis utvecklat ett antal rättsmedel för den enskilde att tillgå vid fri- och rättighetsöverträdelser. Vi har t.ex. gått från nedsättning av straff p.g.a. Europakonventions åtaganden (NJA 2003 s. 414) till skadestånd för överträdelser av regeringsformen (NJA 2014 s. 323). Europakonventionen har även en inverkan på näringslivet genom att man t.ex. kan slippa att tillämpa rättighetskränkande avtal och motsatsvis riskerar att bli skadeståndsskyldig om man tecknar och genomdriver rättighetskränkande avtal.

Medvetandegraden om Europadomstolens existens har också ökat hos den breda allmänheten. Många enskilda som inte är nöjda med slutresultatet av en domstolsprocess i det inhemska systemet vill gärna vända sig dit för ytterligare prövning. Sverige har också fällts för överträdelser i drygt 50 mål, framförallt avseende rätten till en rättvis rättegång (artikel 6). Det är emellertid bara ca 3 procent av klagomålen till Europadomstolen som avgörs i sak. Många av de svenska klagomålen avslås p.g.a. att man inte anses ha uttömt de inhemska rättsmedel som står till buds. Mycket av juridiken om fri- och rättigheter framgår av case law, något som kan vara avskräckande för svenska jurister som är vana vid en annan juridisk metod.

 • Europakonventionens historia
 • Europakonventionens särdrag
 • De matriella rättigheterna
 • Särskilt om de relativa rättigheterna
 • Tolkningsprinciperna
 • Europakonventionen i svensk rätt
 • Europakonventionen och näringslivet
 • Regeringformen och annat fri- och rättighetsskydd i Sverige
 • Domstolsskapande rättsmedel vid fri- och rättighetsöverträdelser
 • Att klaga till Europadomstolen
 • Uttömmande av inhemska rättsmedel


Förbehåll för ändringar i programmet.

Kursledare

Advokat Sebastian Scheiman

Sebastian Scheiman är advokat med egen byrå och arbetar mycket med fri- och rättighetsfrågor i sin verksamhet. Han har tidigare bl.a. varit processjurist vid Centrum för rättvisa och har drivit flera viktiga principfall i de högsta instanserna, Högsta Domstolen som Europadomstolen. Sebastian undervisar även på olika universitet och högskolor.

Advokat Jan Södergren

Jan Södergren är advokat och har drivit flera fall i både Europadomstolen och Högsta domstolen. Han har även författat ett stort antal artiklar om Europakonventionen.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.