iPad som verktyg i domstolsprocessen

Datum
Omfattning
6 timmar
Plats
Scandic Anglais, Stockholm
Kursavgift
8 000 kr
iPad-bild

Hur du med hjälp av iPaden hanterar omfattande material såsom förundersökningsprotokoll, åtal och domar. Sättet du kan arbeta digitalt med dina ärenden är likartat vare sig du arbetar med brottmål eller tvistemål.

Du får lära sig hur man behandlar och gör understrykningar, systematiserar och gör elektroniska dokument sökbara. Hur navigerar du snabbt i materialet under en huvudförhandling? Hur iPaden kan användas under sakframställan och plädering.

Advokat Henrik Olsson Lilja arbetar idag i största möjliga utsträckning digitalt med sina ärenden och lär ut på ett lättfattligt sätt.

Kursdagen varvas med teoretiska avsnitt och många praktiska övningar varför kursdokumentationen blir begränsad. Ett e-brev skickas ut ca tio dagar innan kursstart till deltagarna där man ombeds ladda hem ett antal appar. En förutsättning för kursens genomförande är att deltagaren tar med sin iPad.

Vi rekommenderar iPad 2 eller senare versioner.

Obs! Antalet är begränsat till 15 kursdeltagare.  

 

Tider och innehåll

09.00–16.00 med lunch 12.00–13.00

  • Hur för man över förundersökningsprotokollet till iPaden?
  • Hur stryker man under på ett effektivt sätt?
  • Hur hittar du snabbt information inför exempelvis ett korsförhör?
  • Hur använder du iPaden för en övertygande sakframställan eller plädering?
  • Hur använder du iPaden med molntjänster?

Förbehåll för ändringar i programmet.

Kursledare

Advokat Henrik Olsson Lilja

Henrik Olsson Lilja är advokat och delägare i Advokatfirman Althin. Henrik arbetar uteslutande med brottmål och har varit verksam sedan 1994. Han har en omfattande erfarenhet av brottmålsprocessen och varit försvarare i såväl uppmärksammade insidermål som ombud vid ett flertal tillfällen i Högsta domstolen. Henrik har undervisat vid Stockholms universitet, IHM och Advokatsamfundet. Idag arbetar han endast digitalt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.