• Scandic Anglais, Stockholm
 • 15 900 kr
 • 12 timmar

Centrala problemområden i Ärvdabalken (NY)

Två dagar med fördjupning i några av de mest komplexa frågorna i Ärvdabalken.

Med fokus på förskott på arvmakes arvsrättlaglotten och förstärkta laglottsskyddet, redogör två av landets främsta jurister inom den ekonomiska familjerätten, advokaterna Fredric Renström och Theddo Rother-Schirren, för de problem som kan uppkomma i den praktiska hanteringen och hur man kan lösa dem.

Vi diskuterar och analyserar aktuell praxis på området och det ges också utrymme för tillämpningsövningar och frågor.

 

Tider och innehåll

Dag 1: 09:00 – 16:00, med lunch 12:00 – 13:00

Dag 2: 09:00 – 16:00, med lunch 12:00 – 13:00

Förskott på arv – 6 kap ÄB

 • Presumtionsreglerna
 • Principer för avräkning
 • Frikallande från avräkning
 • Frikallande i efterhand
 • Återkallelse av frikallande
 • Värderingsfrågor
 • Avräkning för förskottstagarens arvingar
 • Förskott till styvbarn
 • Förskott till efterarvingar

Makes arvsrätt 3 kap ÄB

 • Beräkning av efterarvskvoten
 • Innebörden av fri förfoganderätt
 • Basbeloppsregeln
 • Väsentlig minskning ÄB 3:3, avräkning respektive återbäring
 • Förkovran ÄB 3:4
 • Efterlevande make i nytt gifte
 • Avskiljande av efterarvet
 • Tillämpning av ÄB 3:8
 • Avstående enligt ÄB 3:9
 • Lottläggning ÄB 3:5

Laglott 7 kap ÄB

 • Syftet med laglotten – förr och nu
 • Jämkning för laglott
 • Laglottsberäkning
 • Laglott och inbördes testamente
 • Avräkning laglott i förhållande till legat
 • Laglottskränkande nyttjanderätt

Förstärkta laglottsskyddet ÄB 7:4

 • Gåvor ad mortis causa
 • Kränkning av laglotten?
 • Särskilda skäl däremot
 • Förskott på laglott ÄB 7:2
 • Återbäring eller ersättning
 • Preskription

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet

 

Kursledare

Advokat Fredric Renström

Fredric Renström, delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå i Stockholm, arbetar uteslutande med svensk och utländsk familjerätt och har stor erfarenhet av boutrednings- och bodelningsproblematiken i såväl svenska som internationella dödsbon och skilsmässor. Fredric föreläser frekvent på kurser inom familjerätt.

Advokat Theddo Rother-Schirren

Theddo Rother-Schirren är advokat och verksam på Advokatfirman Rother-Schirren. Han har huvudsakligen varit inriktad på familjerätt sedan drygt trettio år men är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt med uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Vid sidan av sin advokatpraktik har han också en tjänst som lektor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.