• Grand Central by Scandic, Stockholm
 • 8 400 kr
 • 6 timmar

Att vinna mål i hyresnämnden

En grundläggande teoretisk bakgrund till det processrättsliga regelverk som styr hyresnämnden.

Hyresrådet Erik Ferlin och advokat Dennis Dicksen ger dig ett stort antal verktyg och tips för framgång vid processande i hyresnämnd. Tillsammans har de mer än 20 års erfarenhet från hyresnämndens verksamhet.

Den materiella hyresjuridiken är snårig och styrs av tvingande lagstiftning. Men det finns goda möjligheter att fördjupa sig i den genom bl.a. doktrin, lagkommentarer och ett rikt kursutbud. Med de processuella reglerna gällande hyrestvister är situationen lite annorlunda. Även här är reglerna snåriga. Hyresrättsliga tvister kan hanteras såväl i allmän domstol eller skiljeförfarande som i hyresnämnd. Vissa frågor avgörs slutligt av hyresnämnden, vissa kan överklagas till hovrätt. Ytterligare några omfattas av hyresnämndens medlingsverksamhet. Trots denna komplexitet kring hyrestvister finns förvånansvärt lite juridisk litteratur och kursverksamhet för den som i egenskap av ombud eller part kommer i kontakt med hyresnämndens verksamhet.

Stort fokus ligger på de processuella diskussionerna och exempel. Kursen förutsätter därför att deltagarna har viss grundläggande kunskap om materiell hyresjuridik.

 

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Det processuella regelverket

 • Hyresnämndens sammansättning
 • Hyresnämndens övergripande uppgifter
 • Gränsdragningen mellan vad som prövas i hyresnämnd respektive tingsrätt
 • Parterna i hyresnämnden och verkan av parts utevaro
 • Utformning av ansökan och övriga yttranden
 • Bevisning
 • Skriftlig och muntlig handläggning
 • Medling och förlikning
 • Slutliga respektive överklagbara beslut.

Överväganden för ett framgångsrikt processande i hyresnämnd beträffande exempelvis

 • När och i vilken omfattning ska yrkanden, grunder, omständigheter och bevisning framställas?
 • Hyresavtal eller annat?
 • Uppsägningar och besittningsskydd
 • Marknadshyra och godtagbara ersättningslokaler, bl.a. om hyresnämndens yttrande
 • Hyresobjektets skick
 • Överlåtelser.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Kursledare

Advokat Dennis Dicksen

Dennis Dicksen har mer än 15 års erfarenhet från advokatbyrå med huvudsaklig inriktning mot fastighets- och hyresrättsliga frågor. Han ansvarar för Advokatfirman Lindahls fastighetsgrupp i Örebro och biträder regelbundet klienter, främst på hyresvärdssidan, i allehanda hyresrättsliga frågor. Dennis är sedan 2013 medförfattare till Bengt Asks publikation Hyresmanual.

Hyresråd Erik Ferlin

Erik Ferlin är sedan drygt sex år hyresråd i Linköping. Han har dessförinnan arbetat som advokat, bl.a. med fastighets- och hyresrättsliga frågor, och är i grunden kammarrättsassessor. Erik håller ofta föredrag om medling och om hyresnämndsprocessen. Han har tidigare föreläst vid Mitthögskolan och Handelshögskolan i Jönköping.

Målgrupper

Kursen vänder sig främst till advokater, biträdande jurister, fastighets- och bolagsjurister, kommunjurister och andra jurister som arbetar med hyresrättsliga frågor.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.