• Scandic Anglais, Stockholm
 • 8 400 kr
 • 7 timmar

Återvinning i konkurs

Fördjupade kunskaper i återvinningsinstitutet och återvinningsreglernas olika delrekvisit, utredningstekniska frågor samt verkan av återvinning.

Ur innehållet:

 • Processuella frågor såsom upprättande av stämningsansökan, formulering av rättslig grund och bevisfrågor
 • taktiska överväganden vid upprättande av konkursbouppteckningen och inledande av process
 • Aktuella rättsfall
 • Andra nyheter inom rättsområdet

Målgrupper är konkursförvaltare, deras biträdande jurister och andra erfarna handläggare samt jurister som på Tillsynsmyndigheten eller banker har att bedöma frågor om återvinning.

 

Tider och innehåll

09.00–17.00 med en timmes lunch.

Förutsättningarna för återvinning

 • Obeståndsbegreppet
 • Nackdelsrekvisitet
 • Återvinningsförbudet
 • Närstående
 • Återvinningsfrister
 • Objektiva resp. subjektiva rekvisit

Verkan av återvinning

 • Restitutionsprincipen
 • Värdeersättningsprincipen
 • Samma-status-principen
 • Avkastning och ränteberäkning
 • Värdeförändringar

Återvinning av rättshandling enligt 4 kap. 5 § KL

 • Rättshandling
 • Otillbörlighetrekvisitet
 • Obeståndrekvisitet
 • Ond tro

Återvinning av betalning enligt 4 kap. 10 § KL

 • Skuldreglering
 • Osedvanliga betalningsmedel
 • Förtidsbetalning
 • Avsevärd försämring av ekonomisk ställning
 • Ordinära betalningar

Kvittning

 • Rätt att kvitta
 • Återvinna överlåtelse eller kvittning

Talan mot tredje man

 • Förutsättningar för återvinning
 • Verkan av återvinning
 • Borgen och tredjemanspant

Jämkning

Processuella frågor

 • Kvittningsinvändning
 • Ändring av talan
 • Lagvalsfrågor
 • Skiljeklausul

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Kursledare

Advokat Ulrik Hägge

Ulrik Hägge är sedan mer än 20 år verksam som advokat med inriktning på obeståndsfrågor och kommersiella tvister. Han har skrivit ett flertal artiklar inom obeståndsrätt.

Advokat Hans Renman

Hans Renman är advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Hans har i över 25 år arbetat med kommersiella tvister, konkursförvaltning samt rådgivning till finansiella bolag. Han är författare till bl.a. Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen (Norstedts) och anlitas regelbundet som föreläsare i sakrätt och obeståndsrätt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.