Försvararakademin

I Försvararakademin har vi samlat de bästa praktikerna inom brottmålsområdet för att ge dig som försvarsadvokat kompetensutveckling på toppnivå. Tanken med Försvararakademin är att erbjuda ett högkvalitativt utbud av grund-, fördjupnings- och specialkurser för försvarare, målsägandebiträden och andra som kommer i kontakt med brottmål och straffrättstillämpning.