Vänster kolumnbild

Hyresmanual 8 uppl (2016)

Hyresmanual ges sedan många år ut av Limhamnsgruppen med det f.d. hyresrådet och advokaten Bengt Ask som författare. Sedan 2013 är advokaten Dennis Dicksen vid Advokatfirman Lindahl medförfattare.

Hyresmanualen fungerar som uppslagsverk för att snabbt ge en uppfattning om de olika delarna i hyreslagstiftningen men innehåller också kommentarer och beskrivningar av mer praktisk karaktär. En omfattande del av manualen utgörs av ett rättsfallsregister över många av de mest centrala rättsfallen inom hyresrätten. Åttonde upplagan är uppdaterad per den 1 juni 2016.

Mer info & beställning

Vänster kolumnbild

Utbildningar i unik förpackning

Vi  är specialister på vidareutbildning inom juridik. Tillsammans med de bästa föreläsarna tar vi fram kurser som håller allra högsta klass och ser till att dessa kurser vid varje tillfälle är högaktuella, dynamiska och inspirerande.

Kurser som både höjer specialkunskapen och breddar allmänkunskapen. Vi förlägger kurserna i miljöer som både främjar inlärningen men också skapar möjlighet för utbyte, intryck och inspiration.

Vi gör helt enkelt utbildningar som tar dig till spännande platser, vidgar dina vyer och vässar dina kunskaper.

Kontakta oss