Limhamnsgruppen och domstolarnas uppdragslistor

Som en service för dig som kursdeltagare på Limhamnsgruppens  kurser kommer vi att, om du önskar det, anmäla dina genomgångna kurser, till de domstolar där du önskar komma i fråga för förordnanden (”uppdragslistor”).

Under februari kommer du som tidigare kursdeltagare få en förfrågan om du önskar att vi ska lämna information till viss eller vissa domstolar beträffande genomgångna kurser och annan relevant information som erfarenhet m.m.

Därefter kommer vi att för din räkning anmäla varje kurs som du deltagit i fr.o.m. 2010.

I anmälan kommer vi att ta med: kursens titel/innehåll, lärare/föreläsare och antal timmar kursen omfattat.

Vi kommer att anmäla endast de deltagare som har genomgått kurser i Limhamnsgruppens regi inom relevanta ämnesområden och som uttryckligen önskar det.

Utbildningar i unik förpackning

Vi  är specialister på vidareutbildning inom juridik. Tillsammans med de bästa föreläsarna tar vi fram kurser som håller allra högsta klass och ser till att dessa kurser vid varje tillfälle är högaktuella, dynamiska och inspirerande.

Kurser som både höjer specialkunskapen och breddar allmänkunskapen. Vi förlägger kurserna i miljöer som både främjar inlärningen men också skapar möjlighet för utbyte, intryck och inspiration.

Vi gör helt enkelt utbildningar som tar dig till spännande platser, vidgar dina vyer och vässar dina kunskaper.