Limhamnsgruppen och domstolarnas uppdragslistor (uppdatering 23 februari 2018)

I januari berättade vi på Limhamnsgruppen att vi har för avsikt att anmäla genomgångna kurser till de domstolar där respektive kursdeltagare önskar komma i fråga för förordnanden. Detta som en service för de deltagare som så vill.

Sedan dess har Advokatsamfundet inlett en dialog med Limhamnsgruppen, för att undvika att det blir flera olika listor att hantera för domstolarna. För närvarande håller Advokatsamfundet på att göra om sitt system med uppdragslistor och har stoppat det i sin tidigare form. I det nya systemet kommer även Limhamnsgruppens kurser att räknas som meriterande, liksom praktisk erfarenhet.

När vi vet hur Advokatsamfundets nya system med uppdragslistor kommer att fungera, återkommer vi med mer information ur vårt perspektiv. Självklart ser vi till våra kursdeltagares intressen.

Utbildningar i unik förpackning

Vi  är specialister på vidareutbildning inom juridik. Tillsammans med de bästa föreläsarna tar vi fram kurser som håller allra högsta klass och ser till att dessa kurser vid varje tillfälle är högaktuella, dynamiska och inspirerande.

Kurser som både höjer specialkunskapen och breddar allmänkunskapen. Vi förlägger kurserna i miljöer som både främjar inlärningen men också skapar möjlighet för utbyte, intryck och inspiration.

Vi gör helt enkelt utbildningar som tar dig till spännande platser, vidgar dina vyer och vässar dina kunskaper.